پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


ايرادهاي رايج داوري به مقالات

1.نتيجه گيري در چكيده با جمع بندي محقق خاتمه نمی یابد.
2.ادبيات پيشينه صرفاً بيان می شود و ارتباط آنها با عنوان تحقيق تبيين نمی شود.
3.ادبيات پيشينه به صورت پراكنده گفته می شودو مسير موضوعي مشخصي دنبال نمی شود.
4.متغيرهاي عنوان به خوبي در مقدمه تبيين نمی شود.
5.هدف و فرضيات در مقدمه تبيين نمی شوند. دقت شود كه نحوه نوشتن پايان نامه اي در مقاله پژوهشي رايج نيست.
6.در هنگام استفاده از روش غیر تصادفی در نمونه گیری به دليل و منطق استفاده از آن اشاره نمی شود.
7.در پرسشنامه های محقق ساخته به منطق استفاده از طيف های مختلف 3 یا 5 یا 7 ارزشي ليكرت اشاره نمی شود.
8.در موارد متعددی پرسشنامه های محقق ساخته برای بررسی داور ارسال نمی شود.
9.در موارد متعددی پيشنهادهای كلي ارایه می شود که برخاسته از يافته ها نيستند.
10. نياز به ويرايش چكيده هاي فارسي و انگليسي
11. نياز به ويرايش متن مقاله

تاريخ  ارسال:دوشنبه 3 آبان 1389 - 11:16

کد:25926-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.