پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي (درس پايه ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، با پيشنياز درس تجزيه وتحليل آماري پيشرفته با هدف آشنايي با دانش اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پرورش مهارت هاي عملي آنها در پيشبرد پژوهش هاي بنيادي كاربردي و به نحوي كه بتوانند به توصيف تبيين و پيش بيني پديده هاي و ابسته به ابعاد مديريتي ورزش را به روشني درك كنند. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• تحقيق و انواع آن
• فرآيند تحقيقات كاربردي و بنيادي در مديريت ورزشي
• روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي
• نمونه برداري
• روش هاي گردآوري داده ها
• اندازه گيري متغيرها
• تحليل و تفسير داده ها و چگونگي بهره گيري از كامپيوتر
• نحوه تهيه و تدوين گزارش پژوهش
• آشنايي با مراكز اطلاع رساني و مدارك علمي مديريت ورزشي بين المللي

منبع پيشنهادي:
1. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شریفیان، اسماعیل؛ صابونچی، رضا (1395). روش تحقیق در مدیریت ورزشی. تهران: علم و حرکت

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:31

کد:25931-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.