پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


تئوري هاي سازمان و مديريت (درس پايه ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با نظريه ها و تئوري هاي سازمان و مديريت به منظور تشخيص روند تكاملي و رشد كمي و كيفي نظريه هاي سازمان و مديريت و كسب توانايي در به كارگيري مفاهيم و راهبردهاي پيشنهادي اين تئوري ها در اداره امور سازمان هاي ورزشي. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• شكل گيري آراي نظريه پردازان علم مديريت
• مفاهيم بنيادي و طبقه بندي تئوري هاي مديريت
• نظريه هاي مديريت علمي در مورد سازمان و مديريت
• نظريه هاي بوروكراسي در مورد سازمان و مديريت
• نظريه علم مديريت در مورد سازمان و مديريت
• نظريه مديريت اداري در مورد سازمان و مديريت
• نظريه روابط انساني در مديريت
• نظريه مديريت سيستم
• نظريه مديريت اقتضايي
• نظريه هاي رفتار فردي و رفتار گروهي در سازمان

منبع:
قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل (1393). نظریه های سازمان و مدیریت. تهران: دانشگاه پیام نور.

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:29

کد:25932-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.