پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


زبان خارجه تخصصي(درس پايه ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با اصطلاحات و واژه هاي زبان تخصصي مديريت ورزشي با تكيه بر فنون ترجمه گوش كردن، صحبت كردن و انجام مكاتبات مديريت ورزشي. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• ترجمه متون مربوط به تئوري هاي مديريت ورزشي
• ترجمه متون مربوط به برنامه ريزي و سازماندهي ورزشي
• ترجمه متون مربوط به مديريت منابع انساني در ورزش
• ترجمه متون مربوط به مديريت روابط انساني در ورزش
• ترجمه متون مربوط به مديريت ورزش تفريحي و اوقات فراغت
• ترجمه متون مربوط به رويدادهاي ورزشي
• ترجمه متون مربوط به مديريت تجهيزات و اماكن ورزشي
• ترجمه متون مربوط به بازاريابي ورزشي
• ترجمه متون مربوط به ارزيابي برنامه هاي ورزشي
• آشنايي با تنظيم مكاتبات اداري در سازمان هاي ورزشي

منابع پيشنهادي:
قاسمی، حمید (1393). زبان تخصصی مدیریت ورزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:28

کد:25933-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.