پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مديريت رفتار سازماني در ورزش (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، با پيشنياز اصول و مباني سازمان در مديريت ورزشي با هدف آشنايي و درك بيشتر سازمان ها و رفتار درون آنها و توجه دقيق به فرهنگ سازمان ها يا ارزش ها، نگرش ها، ادراكات و انگيزه هاي افراد سازمان تا با توجه به اين امور بتوانند كيفيت زندگي شخصي و سازماني را بالا ببرند. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• مباني رفتار فردي در سازمان هاي ورزشي
• مفاهيم اصلي انگيزش و نقش آن در عملكرد
• عوامل موثر در رضايت شغلي كاركنان
• مباني رفتار گروهي در سازمان هاي ورزشي
• رهبري سازمان ها و اجتماعات ورزشي
• مباني و پايگاه هاي قدرت در سازمان هاي ورزشي
• فرهنگ و جو سازماني در تشكيلات ورزشي
• تغيير و تحول در سازمان هاي ورزشي


تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:28

کد:25937-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.