پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مديريت بازاريابي ورزشي(درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، با پيشنياز مديريت اداري و مالي و با هدف آشنايي با برنامه ريزي تامين خدمات در صنعت ورزش و نحوه تبليغ و توزيع آن، چگونگي جذب و افزايش رضايت مشتري، و جذب مشاركت حمايت كنندگان در توسعه برنامه هاي ورزشي. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• تعاريف و مفاهيم بازاريابي
• تئوري بازاريابي ورزشي
• سيستم اطلاعات بازاريابي ورزشي
• تركيب بازاريابي در صنعت ورزشي و اجزاي آن
• مدل بازاريابي ورزشي
• محصولات ورزشي و عرضه آنها
• بررسي مشتريان ورزشي و رفتار آنها
• ارتباط رسانه اي در ورزش
• جنبه هاي قانوني بازاريابي ورزشي
• بازاريابي ورزشي و جذب حاميان
• مديريت بازاريابي جهاني ورزش
• آشنايي با تحقيقات بازاريابي ورزشي

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 14:52

کد:25940-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.