پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


سمينار در مديريت ورزشي (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، با دو پيشنياز دروس تجزيه و تحليل آماري پيشرفته و روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي با هدف آشنايي با نحوه تنظيم يك گزارش علمي و كسب تبحر در ارايه يك گزارش علمي و توانايي نقد و بررسي گزارش هاي علمي سايرين. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• ارايه كنفرانس و بحث و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي علمي مديريت ورزشي
• بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي تدوين گزارش پژوهش علمي
• بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي ارايه گزارش علمي
• نقد و بررسي پايان نامه هاي حوزه مديريت ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد.

منابع پيشنهادي:
1. قاسمي، حميد؛ سارا، كشكر(1389). راهنماي پايان نامه با تاكيد بر مديريت ورزشي. تهران: نشر ورزش.
2. فراهاني، ابوالفضل؛ شعباني مقدم، كيوان(1388). قواعد پژوهشگري در تربيت بدني با تاكيد بر نگارش پايان نامه و مقاله. تهران: انديشه هاي حقوقي.
3. هومن، حيدرعلي(1378). راهنماي تدوين گزارش پژوهش رساله و پايان نامه تحصيلي. تهران: نشرپارسا.
4. طوسي، بهرام(1380). راهنماي پژوهش و اصول علمي مقاله نويسي. مشهد: تابران.
5. ميرزايي، خليل(1388). پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه نويسي. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 19:45

کد:25941-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.