پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


كارورزي در سازمان هاي ورزشي (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد عملي، با دو پيشنياز دروس روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي و تئوري هاي سازمان و مديريت با هدف آشنايي با فعاليت هاي برنامه ريزي و اجرايي در يكي از سازمان هاي ورزشي و كسب تجربه و آمادگي لازم براي همكاري آتي با آنها.
نحوه اجرا به اين صورت است كه دانشجويان در يك ترم تحصيلي در يكي از سازمان هاي ورزشي حداقل هفته اي 4 ساعت به صورت كارورز همكاري مي نمايد و هفته اي 2 ساعت نيز تجارب به دست آمده را تحت نظر استاد خويش به بحث و تبادل نظر مي پردازند.
سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• آشنايي با برنامه ريزي و عملكرد سازمان ورزشي
• آشنايي با سازماندهي و تقسيم وظايف در سازمان هاي ورزشي
• آشنايي با قبول مسؤليت هاي اجرايي و پيشبرد آنها
• آشنايي با فرهنگ سازماني و ارتباطات فردي و گروهي در سازمان هاي ورزشي
• آشنايي با نحوه گزارش دهي از فعاليت ها در سازمان هاي ورزشي
• آشنايي با عملكرد مالي و اداري سازمان هاي ورزشي
• آشنايي با نحوه نظارت و ارزشيابي فعاليت ها در سازمان هاي ورزشي

منابع پيشنهادي:
تسلط در محتواي منابع مورد استفاده دانشجو در ساير دروس تخصصي به دانشجو كمك بزرگي مي نمايد تا تجارب ارزشمندي از سازمان هاي ورزشي كسب نمايد.

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:27

کد:25942-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.