پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


پايان نامه

تعدا 6 واحد نظري با پيشنياز در س سمينار با هدف حل نمودن يكي از مشكلات اصلي مديريت تربيت بدني و ورزش آشنا شود. او ضمن آشنايي با نحوه انجام تحقيق و جمع آوري اطلاعات در زمينه يكي از مشكلات مديريتي تربيت بدني و ورزش، به رفع يكي از مشكلات موجود اهتمام مي كند. سرفصل درس به اين نحو مي باشد كه با توجه به موضوع انتخابي، اساتيد راهنما و مشاور دانشجو در تحقيق و تدوين پايان نامه نظارت و هدايت مي نمايند.

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 19:46

کد:25943-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.