پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مديريت روابط عمومي و بين الملل در ورزش(درس اختياري ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با اهميت و نحوه برقراري ارتباط موثر با رسانه هاي گروهي و مطبوعات در جهت پيشبرد اهداف برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي سازمان. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• مباني ارتباط فردي، ميان فردي و عمومي
• جايگاه روابط عمومي در سازمان هاي ورزشي
• نقش رسانه هاي جمعي در توسعه ورزش جهان
• چگونگي ارتباط موثر سازمان هاي ورزشي با رسانه هاي گروهي
• اصول تنظيم اطلاعيه ها و خبرهاي ورزشي
• نحوه اجراي يك مصاحبه و كنفرانس يا سخنراني موفق
• نحوه انجام تبليغات موثر در رويدادهاي ورزشي
• آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به رسانه هاي گروهي و مطبوعات ورزشي در كشور
• چگونگي پاسخگويي به مطبوعات و رسانه هاي گروهي

منابع پيشنهادي:
منابع پيشنهادي:
1. استولد،جی.کلایتون؛دیتمور، استفن دبلیو؛ برانولد،اسکات ای.(1388). روابط عمومي ورزشي(مدیریت ارتباطات سازمانی). ترجمه: حميدقاسمي، ساراكشكر و ناتاشا قلعه. تهران: علم و حركت.
2. اندروس، فيل(1388). روزنامه نگاري ورزشي. ترجمه: ساراكشكر و حميد قاسمي. تهران: علم و حركت.
3. قاسمي، حميد؛ كشكر، سارا؛ تجاري، فرشاد(1389). فعاليت هاي رسانه اي در ورزش(ویراست دوم). تهران: بامداد كتاب.
4. قاسمي، حميد؛ كشكر، سارا؛ شريفي، مصطفي؛ كشاورز، سعيد(1389). تصويربرداري ورزشي. تهران: بامداد كتاب.
5. قاسمي، حميد(1383). مباني گويندگي. تهران: بامداد كتاب.

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 15:27

کد:25944-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.