پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


سه شنبه 4 آبان 1395

          درباره من


دکترای مدیریت ورزشی
حوزه مطالعاتی:
مدیریت ارتباطات و رسانه های ورزشی


دريافت فايل


جامعه شناسي ورزشي(درس اختياري ارشد مديريت ورزشي)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با جنبه هاي اجتماعي ورزش و كاربرد آرا و نظريات جامعه شناسي در اداره جوامع و گروه هاي ورزشي و هم چنين افزايش مشاركت جامعه در پيشبرد امور تربيت بدني و ورزش. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• كاربرد آراي برخي از متفكران و پيشگامان جامعه شناسي در ورزش
• اعتقادات مردم در زمينه ورزش به عنوان يك ايدئولوژي(فرهنگ ورزش)
• ورزش به عنوان يك مكتب رفتار اجتماعي (راهنماي اجتماعي ورزشي)
• ورزش و تغييرات اجتماعي
• جمعيت، بوم شناسي و ورزش
• ورزش در اجتماع روستايي و شهري
• ورزش و خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي
• مشاركت اجتماعي و ورزش
• ورزش و سياست
• ورزش و فرهنگ
• ورزش و جهاني شدن

منابع پيشنهادي:

تاريخ  ارسال:شنبه 8 آبان 1389 - 19:49

کد:25947-1395 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.