پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


فعالیت های رسانه ای در ورزش(درس گرایش مدیریت)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با فعالیت های رسانه ای در ورزش. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• آشنایی با اصول گزارش نویسی و خبرنگاری
• آشنایی با گزارش نویسی ورزشی
• آشنایی با مصاحبه ورزشی
• آشنایی با تصویربرداری از مهارت ها و مسابقات ورزشی
• آشنايي با اصول مجری گری در برنامه های ورزشی


منابع پيشنهادي:
1. قاسمی، حميد؛تجاری، فرشاد؛ کشکر، سارا(1389). فعالیت های رسانه ای در ورزش(ویراست دوم). تهران: بامدادکتاب.
2.قاسمی، حمید؛کشکر،سارا؛ شریفی، مصطفی؛کشاورز، سعید(1389). تصویربرداری ورزشی.تهران: بامدادکتاب.
3.قاسمی،حمید(1383). مبانی گویندگی. تهران: بامدادکتاب.
4.اندروس، فیل(1388).روزنامه نگاری ورزشی.ترجمه:ساراکشکر، حمیدقاسمی. تهران: علم وحرکت.

تاريخ  ارسال:سه شنبه 11 آبان 1389 - 07:19

کد:25959-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.