پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


ارتباطات عمومی در ورزش(درس گرایش مدیریت ورزشی)

تعداد 2 واحد نظري، بدون پيشنياز با هدف آشنايي با اهمیت و نحوه برقراری ارتباط موثر با رسانه های گروهی، مطبوعات و گروه های ذینفع در سازمان ورزشی. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• جایگاه روابط عمومی در سازمان های ورزشی
• چگونگی ارتباط موثر روابط عمومی سازمان های ورزشی با رسانه های گروهی
• آشنایی با نحوه تنظیم خبر و گزارش رویدادهای ورزشی
• چگونگی برقراری ارتباط پویا با مشتریان سازمان های ورزشی و سایر گروه های ذینفع
• برگزاری جلسات و همایش های موثر
• آشنايي بانحوه به کارگیری وسایل سمعی، بصری و اطلاع رسانی


منابع پيشنهادي:
1.قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ اسماعیلی، محمد(1390). ارتباطات عمومی در ورزش. تهران: انتشارات حتمی.
2. استولد،جی.کلایتون؛دیتمور، استفن دبلیو؛برانولد،اسکات ای.(1388). روابط عمومي ورزشي(مدیریت ارتباطات سازمانی). ترجمه: حميدقاسمي، ساراكشكر و ناتاشا قلعه. تهران: علم و حركت.
3. اندروس، فيل(1388). روزنامه نگاري ورزشي. ترجمه: ساراكشكر و حميد قاسمي. تهران: علم و حركت.
4. قاسمي، حميد؛ كشكر، سارا؛ تجاري، فرشاد(1389). فعاليت هاي رسانه اي در ورزش(ویراست دوم). تهران: بامداد كتاب.
5. قاسمي، حميد؛ كشكر، سارا؛ شريفي، مصطفي؛ كشاورز، سعيد(1389). تصويربرداري ورزشي. تهران: بامداد كتاب.
6. قاسمي، حميد(1383). مباني گويندگي. تهران: بامداد كتاب.

تاريخ  ارسال:سه شنبه 11 آبان 1389 - 19:51

کد:25960-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.