پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


اصول سازمان و مدیریت ورزشی(درس گرایش مدیریت ورزشی)

تعداد 2 واحد نظري، با پيشنياز درس مدیریت عمومی با هدف آشنايي با جنبه های مختلف سازماندهی و مدیریت ورزشی. سرفصل هاي تفصيلي اين درس عبارتند از :
• آشنایی با اصول و مبانی سازماندهی و مدیریت ورزشی
• آشنایی با سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت تربیت بدنی و ورزش در مراکز آموزشی.
• آشنایی با سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت تربیت بدنی و ورزش در مراکز غیر آموزشی.
• آشنایی با مدیریت مالی و اداری در ورزش و تربیت بدنی
• آشنایی با بودجه نویسی در تربیت بدنی و ورزش
• آشنايي بامدیریت اردوهای ورزشی و فوق برنامه
• آشنایی با ارزشیابی مدیریت سازمان های ورزشی
• آشنايي باسازمان های ورزشی داخلی و بین المللی

منابع پیشنهادی:
1.قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ نوربخش، مهوش(1389). اصول سازمان و مدیریت ورزشی. تهران: علم وحرکت.
2.آگوستاهرناندز، روبن(1386). مدیریت سازمان های ورزشی. ترجمه:علیرضا الهی و اسفندیارخسروی زاده. تهران: بامدادکتاب.
3.سجادی، سیدنصراله(1384). مدیریت سازمان های ورزشی. تهران: سمت.
4.حمیدی، مهرزاد(1375). مدیریت سازمان های ورزشی.تهران: دانشگاه پیام نور.

تاريخ  ارسال:سه شنبه 11 آبان 1389 - 22:14

کد:25961-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.