پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


نقد صحیح کتاب

نقد موضوعات، پدیده ها و عملکردها بدون شاخص و استدلال درست، خطاهای جدی در بر خواهد داشت. گاهی برداشت از نقد این است که تنها باید به ضعف ها، کاستی ها و کمبودها اشاره گردد. این برداشت غلط از نقد در افزایش بار منفی این واژه گران بها موثر بوده است. در واقع در نقدها نباید تنها به نیمه خالی لیوان نگریست و باید بتوان واقعیت های مثبت و منفی را با هم دید و در بیان آنهااز بهترین روش ها استفاده نمود.
نکته بسیار مهم بعدی در نقد، نحوه ارایه آن است. گاهی افراد فراموش می کنند که هدف از نقد کمک به شناخت صحیح واقعیت های موجود است و ادبیات و لحن نقد به سمت و سویی می رود که گویی تلاش بر زیر سوال بردن طرف نقد است!
بیان درست، واقع گرایانه مستدل در نقد هر چیز یا شخص به این معناست که در آن نه مداهنه و نه بدگویی احساس نشود. یعنی تعریف و تمجید بی مورد و منفی نمایی تلاش یا چهره مورد نقد، با اجرای صحیح نقد منافات دارد. در واقع فردی که اثر یا عملکردش نقد می شود، باید نقد را فرصتی برای رفع نقایص، بهبود نقاط ضعف یا تاکید، بهیود یا پیشرفت نقاط مثبت خود ببیند.
در نقد علمی آثار، نقاد علمی باد هر گونه تحلیل، تایید یا رد را ابتدا با استناد به اسناد،آماروارقام روا و پایا انجام دهد. در گام دوم و در صورت فقدان وجود اسناد واعداد و ارقام روا و پایا باید از نظریه ها یا فرضیه های اثبات شده علمی در نقد خود استفاده نماید. در گام سوم، باید استدلال های منطقی مناسب و با اشراف بر دو سطح قبلی یعنی اسناد، ارقام و آمار روا و پایا و فرضیه ها و نظریه های مناسب ارایه شود.
هنگام نقد یک کتاب می توان به این موارد توجه کرد:
1. آیا کتاب از ساختار مناسب برخوردار است(شناسنامه، پیشگفتار، فهرست مطالب، فصل بندی و بخش بندی، فهرست منابع، واژه نامه)
2. آیا طرح روی جلد و پشت جلد و عطف مناسب و گویای محتوای آن است و از اصول جاذبه های بصری به خوبی استفاده نموده است؟ آیا در پشت یا روی جلد تبلیغ مناسبی در معرفی کتاب صورت گرفته است؟ آیا لوگوی ناشر برای تشخیص محل نشر آن گویاست؟
3. آیا شناسنامه کتاب در صفحات اول و دوم مناسب است؟ شناسنامه کلی یاآغازین(عنوان، مولف، مترجم، ناشر، سال نشر)، شناسنامه جزئی( سرشناسه، عنوان و نام پدید آور، مشخصات نشر، مشخصات ظاهری یا تعداد صفحات، شابک، وضعیت فهرست نویسی، یادداشت، موضوع، شناسه افزوده، رده بندی کنگره، رده بندی دیویی، شماره کتابشناسی ملی، ناشر و نشانی، معرفی حروف نگار و نمونه خوان، معرفی صفحه آرا و طراح جلد، معرفی مدیر اجرایی تولید، نوبت چاپ، تعداد، معرفی صاحب امتیاز، قیمت)
4. آیا پیشگفتار مناسب است؟ معرفی مناسب از هدف و اهمیت کتاب و محتوای بخش های مختلف و مخاطبین تخصصی کتاب.
5. آیا فهرست مطالب مناسب است؟ آیا به راحتی می توان با مرور بخش ها، فصل ها و عناوین هر فصل به محتوای موضوعی و مورد پوشش کتاب پی برد؟
6. آیا ساختار مناسبی برای هر فصل وجود دارد؟ آیا هر فصل با اهداف آموزشی و یادگیری فصل، معرفی کلی محتوای فصل، جداول، نمودارها، شکل ها و عکس ها و خلاصه فصل، فعالیت هایی برای یادگیری، مطالعه موردی، ارزشیابی فصل و ارایه منابع برای آن فصل همراه است؟
7.آیا منابع مناسب است؟ به روز بودن منابع، کامل بودن آدرس ها(یعنی آیا می توان آنها را به راحتی با آن آدرس ها پیدا کرد) و با روش های مناسب نوشته شده است.
8.آیا واژه نامه مناسب وجود دارد که بتواند نیازهای خواننده برای درک بهتر با مطالب کتاب را یاری دهد؟
9. آیا صفحه آرایی کتاب به نحوی است که خواننده را به مطالعه کتاب ترغیب نماید یا او را خسته ننماید؟ استفاده مناسب از کاغذ سفید، اندازه فونت، فاصله خطوط، حاشیه های مناسب، نوع فونت، استفاده از جداول و نمودارهای قابل فهم، استفاده از گراف، عکس یا نقشه های گویا و جذاب و...
10. آیا در بیان مطلب، اعتدال وجود داردو زیاده گویی یا کم گویی پرهیز شده است؟
11. آیا در مرور کتاب می توان با آن به راحتی ارتباط برقرار کرد و محتوای آن و پیام های نویسنده را درک کرد؟ آیا اصل ساده گویی رعایت شده است؟
12. آیا اگر کتاب درسی است با سرفصل های آموزشی انطباق دارد؟
13. مهم ترین پیشنهادهای شما برای بهبود کتاب چیست؟

تاريخ  ارسال:جمعه 14 آبان 1389 - 11:40

کد:25989-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.