پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


انواع مقاله براي نقد

در يك تقسيم بندي كلي مي توان به سه نوع مقاله اشاره كرد. هر يك از اين انواع مقاله را با ساختارهاي خاص آن مي توان مورد نقد قرار داد.

1. مقاله پژوهشي(Original)
2.مقاله مروري(Review)
3.مقاله مطبوعاتي

مقاله پژوهشي داراي ساختاري به شرح زير است:
1.چكيده
2.مقدمه
3.روش شناسي
4.يافته ها
5.بحث و نتيجه گيري
6.منابع
وقتي شما با مقالاتي با اين ساختار در مجلات معتبر برخورد مي كنيد، به احتمال فراوان مقاله از نوع پژوهشي يا علمي -پژوهشي است.

مقاله مروري از بخش روش شناسي و يافته هاي آماري بي بهره است و تنها به روش مرور منابع و نتيجه گيري از يافته ها و نتايج آنها اشاره مي كند. در مقاله مروري، پژوهشگر با مرور ساير منابع و نتيجه گيري كلي از آنها به نگارش مقاله اقدام مي كند. لذا در اين ساختار روش شناسي و يافته هاي محدود بدون يافته هاي به دست آمده توسط خود محقق ارايه مي شود.

مقاله هاي مطبوعاتي داراي ساختار مشخصي نيستند اما نوع مطلوب آن داراي 1.مقدمه، 2.بحث و 3.نتيجه گيري است. اين نوع مقاله ها را مي توان به سه دسته علم گرا، عامه گرا و زردگرا تقسيم كرد. در نوع علم گرا، مقاله توسط يك متخصص و برگرفته از نتايج علمي با زباني قابل فهم و جذاب و ساختار رايج مطبوعاتي، مقاله نوشته مي شود. در نگاه عامه گرا مطالب توسط ستون نويس يا خبرنگار بر اساس مشاهدات و برداشت نويسنده نوشته مي شود. در نوع زردگرا، مطالب با گرايش به حاشيه سازي، شايعه سازي و گمانه زني هاي چالش برانگيز نوشته مي شود.

تاريخ  ارسال:پنجشنبه 20 آبان 1389 - 08:42

کد:26007-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.