پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


روسا و معاونین سازمان تربیت بدنی(از سال 1357)

1. حسین شاه حسینی(رییس): قائم مقام(حسین فکری)، معاون فنی(-)، معاون فرهنگی(-)، معاون اداری و مالی(حسن تقدس نژاد)، معاون پارلمانی(-)، معاون بانوان(-)
2. مصطفی داودی(رییس): قائم مقام(-)، معاون فنی(احمد درگاهی-گودرزی)، معاون فرهنگی(-)، معاون اداری و مالی(بشیری- مرتضوی-دارابی-نجفی-قاسمی)، معاون پارلمانی(-)، معاون بانوان(-)
3. داودی شمسی(رییس):قائم مقام(-)، معاون فنی(حسین راغفر)، معاون فرهنگی(-)، معاون اداری و مالی(حیدرنیا- علی نژاد)، معاون پارلمانی(-)، معاون بانوان(-)
4.احمد درگاهی(رییس):قائم مقام(سیدنصراله سجادی)، معاون فنی(نیکویه)، معاون فرهنگی(حسین رضوی)، معاون اداری و مالی(قاسمی- حسن تقدس نژاد)، معاون پارلمانی(-)، معاون بانوان()
5.دکترحسن غفوری فرد(رییس):قائم مقام(عبدالهیان)، معاون فنی(جواد متقی-دکتر سیدامیراحمدمظفری-بهرام افشارزاده)، معاون فرهنگی(دکتر سیدامیراحمدمظفری)، معاون اداری و مالی(حسن تقدس نژاد- میرابوطالبی- بنکدار)، معاون پارلمانی(امامی-بهرام افشارزاده)، معاون بانوان(-)
6.مهندس سیدمصطفی هاشمی طبا(رییس):قائم مقام(-)، معاون فنی(بهرام افشارزاده-حسین رضوی-سعید فائقی)، معاون فرهنگی(دکترخرمی-بهرام افشارزاده-سیدامیرحسینی)، معاون اداری و مالی(دکترقمری- ایرانبدی-سلطانی فر- حسن تقدس نژاد)، معاون پارلمانی(رمضانیانپور-درخشان)، معاون بانوان(-)
7.مهندس محسن مهرعلیزاده(رییس):قائم مقام(داودی شمسی)، معاون فنی(سعیدفائقی-علی کفاشیان- مهدی قدمی)، معاون فرهنگی(سیدامیرحسینی-رضاقراخانلو-مهرزادحمیدی)، معاون اداری و مالی(حسن تقدس نژاد-مهدی قدمی-همدانلو)، معاون پارلمانی(محمددرخشان)، معاون بانوان(احمدی پور)
8.مهندس محمدعلی آبادی(رییس):قائم مقام(-)، معاون فنی(مهدی قدمی-کیومرث هاشمی)، معاون فرهنگی و امورمجلس(عبدالرضاساور)، معاون اداری و مالی(همدانلو-ارشدی)، معاون هماهنگي و امور استانها(ميرمهدي نجفي)، معاون بانوان(-)
9.دکترعلی سعیدلو(رییس):قائم مقام(واعظ آشتیانی-)، معاون فنی(دکترسیدحمیدسجادی)، معاون فرهنگی(دکترحمیدقاسمی)، معاون اداری و مالی(عباس شوقانی)، معاون پارلمانی(نجفی-دکترشاهین محمدصادقی)، معاون بانوان(مرضیه اکبرآبادی)

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 10 آذر 1389 - 11:52

کد:26041-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.