پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


برخي از متغيرهاي رايج در عناوين مديريت ورزشي

متغيرهاي رايج در عناوين مديريت ورزشي : در رساله ها، پايان نامه ها، تحقيقات و همايش ها
1. مهارت هاي ارتباطي
2. سبك هاي رهبري
3. ساختارتشكيلاتي
4. ارتباطات سازماني
5. انگيزش شغلي
6. فرهنگ سازماني
7. جوسازماني
8. سبك مديريت
9. رضايت شغلي
10. بهره وري
11. برنامه هاي آموزشي
12. تنيدگي شغلي
13. رفتار حمايتي
14. تعهد سازماني
15. وضعيت هاي اجتماعي –اقتصادي (SES)
16. اوقات فراغت
17. پايگاه هاي قدرت
18. اثربخشي
19. موازين اخلاقي
20. مديريت كيفيت
21. مديريت ايمني
22. مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي
23. فوق برنامه ورزشي
24. انگيزش پيشرفت
25. استعداديابي
26. رسانه هاي جمعي (راديو، تلويزيون، نشريات)
27. اسپانسرشيپ
28. هويت فرهنگي
29. تعلق اجتماعي
30. سازمان هاي يادگيرنده
31. عوامل فشارزاي شغلي(استرس شغلي)
32. عوامل نگه دارنده شغل
33. رويدادهاي ورزشي
34. خصوصي سازي
35. گردشگري ورزشي
36. رقابت پايدار
37. نوآوري
38. مديريت دانايي
39. الگوي مكان يابي
40. سيستم اطلاعاتي مديريت
41. برنامه استراتژيك
42. تعلق سازماني
43. خلاقيت فردي و سازماني
44. سازش با پديده تعارض
45. ارزشيابي
46. داوطلبي
47. مهارت سازماني
48. نظام رابطه الكترونيكي با مشتري ECRM
49. مديريت مشاركتي
50. مديريت زمان
51. توسعه پايدار
52. مديريت ريسك
53. تعالي سازماني
54. رفتارهاي شهروندي سازماني
55. آموزش تلفيقي
56. فرهنگ يادگيري سازماني
57. مولفه هاي فناوري اطلاعات
58. هوش هيجاني
59. هوش سازماني
60. كارآفريني
61. عدالت سازماني
62. كيفيت زندگي كاري(Q.W.L)
63. سبك هاي تصميم گيري
64. مديريت تضاد
65. پويايي گروه
66. مديريت ارتباط با مشتري(CRM)
67. بازاريابي
68. اصول مشتري مداري در مديريت
69. سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
70. وفاداري مشتريان
71. مهارت هاي رايانه

تاريخ  ارسال:سه شنبه 9 فروردين 1390 - 15:38

کد:26156-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.