پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


الگوی سطوح مطلوب و نامطلوب ارتباطات در ورزش

یکی از وظایف کارشناسان ورزش، تلاش برای نظریه پردازی، ارایه الگو و استعاره های مفید و کاربردی در شرایط موجود ورزش کشور است.
بدیهی است بسیاری از تلاش های صورت گرفته در این خصوص با کمک محک و نقد دیگر کارشناسان، قابلیت اصلاح و توسعه پیدا خواهد کرد.
لذا بر اساس تلاش محققین ارتباطات ورزشی، و بر اساس شرایط موجود سازمان های ورزشی کشور، الگویی به شرح فایل پیوست برای نخستین بار در کتاب مبانی اجتماعی- فرهنگی ورزش توسط حمید قاسمی و سارا کشکر ارایه شده است.
امید است با بررسی انتقادی و ارایه تفکرات انتقادی برای بهبود یا اصلاح این الگو و کاربرد آن در ورزش، ما را یاری دهید.
هرگونه نقد مزید امتنان، طراحان الگو خواهد بود.
دريافت فايل


تاريخ  ارسال:شنبه 23 ارديبهشت 1391 - 08:18

کد:26241-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.