پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


سنجش معتبری از انسان ها!

مرد را به عقلش نه به ثروتش

زن را به وفایش نه به جمالش

دوست را به محبتش نه به کلامش

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش


مال را به برکتش و نه به مقدارش

غذا را به کیفیتش و نه به کمیتش

درس را به استادش نه به سختیش

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

نویسنده را به باورهایش و نه به تعداد کتابهایش

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش

دل را به پاکیش نه به صاحبش

می سنجند...
ارسالی از مهدی سلیمی

تاريخ  ارسال:شنبه 7 دي 1392 - 19:23

کد:26555-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.