پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


جمعه 3 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


نقش مدیر منابع انسانی!

هر چقدر هم خود را دست بالا بگیری باز هم، خودت را کم به حساب آورده ای و مطلب زیر از ویلیام جیمز در موردت صدق می کند که می گوید: " اغلب آدم ها به لحاظ جسمی ، ذهنی و یا اخـــــــلاقی در دایره بسیار باریکی از وجود بالقوه خود زنـدگی می کنند ، تنها از جزئی از آگاهی احتمالی و منــابع روح و روان خود بهره می گیرند. کارشان به رفتار کسی می ماند که از مجموعه اندامهای زنده جســــم خود ، عادت کند که تنهــــا انگشت کوچکش را تکان دهد.حوادث غیر منتظره و بحرانهای بزرگ نشان می دهند که منابع حیاتی ما چقـــدر از آنچه می پنداریم بزرگتر و عظیم تر است."

------------------------

يك مرد پس از 2 سال خدمت پی برد كه ترفيع نمی گيرد، انتقال نمی يابد، حقوقش افزايش نمی يابد، تشويق نمی شود. بنابراين او تصميم گرفت نزد مدير منابع انسانی برود و علت را جویا شود . مدير با لبخند او را دعوت به نشستن كرد . او گفت : «از تو به خاطر 1 يا 2 روز كاری كه تو واقعاً انجام می دهی، تقدير نمی شود.»
مرد از شنيدن آن جمله شگفت زده شد اما مدير شروع به توضيح نمود. مدير : يك سال چند روز دارد؟
مرد: 365 روز، بعضی مواقع 366.
مدير: يك روز چند ساعت است؟
مرد: 24 ساعت
مدير: تو چند ساعت در روز كار می كنی؟
مرد: از 10صبح تا 6 بعدازظهر؛ 8 ساعت در روز.
مدير: بنابراين تو چه كسری از روز را كار می كنی؟
مرد: یک سوم
مدير: درسته!! 1/3 از 366 چند روز می شود؟
مرد: 122 روز.
مدير: آيا تو تعطيلات آخر هفته را كار می كنی؟
مرد: نه آقا.
مدير: در يك سال چند روز تعطيلات آخر هفته وجود دارد؟
مرد: 52 روز شنبه و 52 روز يكشنبه، برابر با 104 روز.
مدير: متشكرم. اگر تو 104 روز را از 122 روز كم كنی، چند روز باقی می ماند؟
مرد:18 روز.
مدير: من به تو اجازه می دهم كه تا 2 هفته در سال از مرخصی استعلاجی استفاده كنی .حال اگر 14 روز از 18 روز كم كنی ، چند روز باقی می ماند؟
مرد: 4 روز.
مدير: آيا تو در روز جمهوری (يكی از تعطيلات رسمی می باشد) كار می كنی؟
مرد: نه آقا.
مدير: آيا تو در روز استقلال (يكی ديگر از تعطيلات رسمی می باشد) كار می كنی؟
مرد: نه آقا.
مدير: بنابراين چند روز باقی می ماند؟
مرد: 2 روز آقا.
مدير: آيا تو در روز اول سال به سر كار می روی؟
مرد: نه آقا.
مدير :بنابراين چند روز باقی می ماند؟
مرد: 1روز آقا.
مدير: آيا تو در روز كريسمس كار می كنی؟
مرد: نه آقا.
مدير: بنابراين چند روز باقی می ماند؟
مرد: هيچ آقا.
مدير: پس تو چه ادعايی داری؟
مرد: !!!
نتيجه اخلاقی: هرگز از مديريت منابع انسانی كمك نخواهيد.

ارسالی از خانم زهرا اسدی


تاريخ  ارسال:پنجشنبه 4 دي 1393 - 17:52

کد:26578-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.