پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


فراخوان نقد "الگوی دسته بندی روش های تحقیق در مدیریت ورزشی" و مشارکت در تألیف کتاب

در پیوست الگوی دسته بندی روش های تحقیق در مدیریت ورزشی جهت نقد و اصلاح و مشارکت در تألیف کتاب روش تحقیق در مدیریت ورزشی بر اساس آن تقدیم می گردد.
دريافت فايل


تاريخ  ارسال:دوشنبه 3 فروردين 1394 - 21:31

کد:26591-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.