پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


نقد کتاب روش تحقیق در مدیریت ورزشی توسط منتشلو از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی

نقد بر كتاب روش تحقيق در مديريت ورزشي آثر دكتر قاسمي وهمكاران
باتوجه به اينكه كتابها ي متنوع ومتعددي براي روش تحقيق در تربيت بدني وعلوم ورزشي نوشته شده است امه هيچكدام از آنها اختصاصا جهت نگارش تحقيق در يك حيطه خاص (مديريت ورزشي) نگاشته نشده است دوكتاب قبلي ،كتاب روش روشهاي تحقيق در تربيت بدني وعلوم ورزشي تاليف جونز وگريتون لحاظ به لحاظ عمل وكتاب روش تحقيق با تاكيد بر نگارش پايان نامه، تاليف استاد گرانقدر فراهاني از لحاظ نظري كمبود داشت و كه كتاب حاضرنه تنها اين كمبود ها را جبران نموده است بلكه بسيار كاملتر از آنها عمل كرده است شايد علت اين كار خرد جمعي نويسندگان اين اثر باشد ضمن تقدير از زحمات اساتيد گرانقدر در مقايسه با كتاب كنوني نكاتي چند توجه اين حقير فقير را جلب نمود كه به استحضار مي رسانم .
1متن كتاب حاضر بسيار فصيح ورسا است و سردر گمي كه در ساير كتابها علي الخصوص كتاب جمنزوگريتون وجود داشت وجود ندارد .
2. به صورت كامل نوشته شده است اكثر موارد كه لازمه تحقيق است در اين كتاب وجود دارد .
.3 وجود جدولها خواننده را از سردر كمي نجات مي دهد وباعث قابل فهم تر شدن موضوع شده است به گونه اي كه اگر كسي بخواهد كتاب را مختصر نويسي كند همان جداول داخل كتاب مختصر شده كتاب مي باشد.
4.كتاب دكتر قاسمي به صورت نقادانه به بحث نگاه كرده است مرحله به مرحله تمام مراحل آن را توضيح داده است.
5.استفاده از مثالها باعث فهم بهتر شده است .
6اسم وكليات اين كتاب دانشجوي رشته مديريت را از سردر گمي در آورده است
7.شايد بگونه بتوان گفت نويسندگان اثر در آوردن مثالها بيشت ترازو را به نفع گرايش مديريت رسانه هاي سنگين تر كرده اند .

قهرمان منتشلو دانشجوي مديريت ورزشي گرايش بازاريابي

تاريخ  ارسال:شنبه 21 آذر 1394 - 15:15

کد:26600-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.