پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی و منابع

با توجه به گسترش رشته مدیریت رسانه های ورزشی در دانشگاه های کشور و سؤالات مکرر همکاران در رابطه با تألیفات اینجانب و همکارانم برای دروس مختلف، در ادامه هر درس و منبع پیشنهادی تقدیم می شود.

ا. درس آیین نگارش زبان فارسی (2 واحد نظری- تخصصی- پیش نیاز خبرنگاری ورزشی)
منبع: آیین نگارش زبان فارسی با تأکید بر مهارت نوشتن، مؤلفین (حمید قاسمی، سارا کشکر و لیلا ایزدپرست)، انتشارات حتمی (1392)
.........................
2. درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (2واحد نظری- تخصصی- پیش نیاز حقوق ورزش و رسانه)
منبع: نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1394)
.........................
3. درس خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی (2 واحد نظری- تخصصی)
منبع: خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1394)
.........................
4.درس ارتباط شناسی (2 واحد نظری- تخصصی)
منبع: ارتباط شناسی، مؤلفین (حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی و معصومه حسینی)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1395)
.........................
5. جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی (2 واحد نظری تخصصی)
منبع: جزوه جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی، مؤلفین حمید قاسمی و همکاران، دانشگاه پیام نور (1395)
.........................
6. درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی (2 واحد نظری- پایه)
منبع: روش تحقیق در مدیریت ورزشی، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات علم و حرکت (1395)
.........................
7. درس نظریه های سازمان و مدیریت (2واحد نظری- تخصصی)
منبع: نظریه های سازمان و مدیریت، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1393)
........................
8. درس مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی (2 واحد انتخابی)
منبع: ورزش و رسانه، مؤلفین (حمید قاسمی و لقمان کشاورز)، انتشارات علم و ورزش (1396)
........................
9. درس مدیریت بازاریابی ورزشی (2 واحد نظری- انتخابی)
منبع: مدیریت بازاریابی ورزشی (سارا کشکر و همکاران)، انتشارات علم و حرکت (1391)
........................
10. درس مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (2 واحد نظری- انتخابی)
منبع: روابط عمومی ورزشی، مؤلفین (استولد و همکاران)، ترجمه (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات علم و حرکت (1390)
........................
11. درس زبان تخصصی در مدیریت ورزشی (2 واحد)
منبع: زبان تخصصی در مدیریت ورزشی، مؤلف حمید قاسمی، انتشارات دانشگاه پیام نور (1393)

تاريخ  ارسال:يكشنبه 15 مرداد 1396 - 15:32

کد:27612-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.