پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 4 خرداد 1398

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


دروس تخصصی و منابع پیشنهادی دوره دکتری بازاریابی و رسانه ورزشی

1. درس ارتباطات در ورزش (2 واحد نظری- تخصصی)
منبع:
الف)ارتباط شناسی، مؤلفین (حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی و معصومه حسینی)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1395)
ب) نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1394)
................
2. ترویج روابط عمومی در ورزش (2 واحد نظری تخصصی)
منبع:
الف)روابط عمومی ورزشی، مؤلفین (استولد و همکاران)، ترجمه (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات علم و حرکت (1390)
ب)ارتباطات عمومی در ورزش، مؤلفین (حمید قاسمی، سارا کشکر، رضا اسماعیلی)، انتشارات حتمی
.................
3. ورزش و رسانه های جمعی
منبع:
الف) ورزش و رسانه، مؤلفین (حمید قاسمی و لقمان کشاورز)، انتشارات علم و ورزش (1396)
ب) خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی، مؤلفین (حمید قاسمی و همکاران)، انتشارات دانشگاه پیام نور (1394)

تاريخ  ارسال:يكشنبه 15 مرداد 1396 - 15:46

کد:27613-1398 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.