پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


يكشنبه 4 تير 1396

          درباره من


دانشیار دانشگاه پیام نور
حوزه مطالعاتی:
1. ارتباطات
2. رسانه
3. تبلیغات


دريافت فايل


مشخصات دروس و سرفصل های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در 6 گرایش
   دوشنبه 1 آذر 1395 - 17:32

»

مديريت روابط عمومي و بين الملل در ورزش(درس اختياري ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 07:42

»

پايان نامه
   شنبه 8 آبان 1389 - 19:46

»

كارورزي در سازمان هاي ورزشي (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 19:46

»

سمينار در مديريت ورزشي (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 19:45

»

مديريت بازاريابي ورزشي(درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 19:41

»

مديريت رفتار سازماني در ورزش (درس تخصصي ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 19:42

»

زبان خارجه تخصصي(درس پايه ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 08:14

»

تئوري هاي سازمان و مديريت (درس پايه ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 08:34

»

روش هاي تحقيق در مديريت ورزشي (درس پايه ارشد مديريت ورزشي)
   شنبه 8 آبان 1389 - 12:12

»

مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي
   شنبه 8 آبان 1389 - 10:50

»

All Page : 1

This Page: 1

صفحه نخست

1  

صفحه آخر کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.